فارسی English
 • 09364974920, 011-52014117-20

انواع اتاق های قابل ارائه ما

نرخ برد :
1,400,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  2
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  2
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  5
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای یک خوابه : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 7 نفر را دارد

نرخ برد :
4,900,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  3
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  7
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  4
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای سه خوابه : دارای سه اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل سه تخت دونفره و یک تخت یک نفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های هفت نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق هفت نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 11 نفر را دارد

نرخ برد :
3,500,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  3
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  5
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  3
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای دو خوابه : دارای دو اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره  و یک تخت سینگل می باشد، این اتاق برای خانواده‌های پنج نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق پنج نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 8 نفر را دارد

نرخ برد :
4,200,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  3
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  6
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  3
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای دوبلکس دو خوابه : دارای دواتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل سه تخت دونفره می باشد . این اتاق برای خانواده‌های شش نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق شش نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 9 نفر را دارد.

نرخ برد :
2,100,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  2
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  3
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  4
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای یک خوابه : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره  می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 7 نفر را دارد

نرخ برد :
2,800,000ریال
 • وضعیت :
  موجود است
 • تعداد اتاق ها :
  3
 • حداکثر ظرفیت بزرگسال :
  4
 • حداکثر ظرفیت تخت اضافه:
  3
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

ویلای یک خوابه : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره  می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.امکان افزایش تا 7 نفر را دارد

هتل مان انواع اتاق ها و سوئیت ها در اندازه های مختلف و قیمت های متفاوت بر اساس سلیقه شما ارائه می دهد که می توانید انواع آن را در ذیل مشاهده بفرمایید .